خط مشی

خط مشی شرکت سیمان سامان غرب :


شرکت سیمان سامان غرب ، یکی از بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده های انواع سیمان خاکستری بخش خصوصی کشور واقع در استان کرمانشاه با دو خط تولید هر یک به ظرفیت 3500 تن  کلینکر در روز با اعتقاد به تفکر فرایند گرا و تفکر مبتنی بر ریسک ،  گامی بلند در جهت بهبود و حفظ کیفیت محصولات ، رضایت مندی  مشتریان، بهبود عملكرد زیست محیطی، ايمني وبهداشت حرفه ایی ، سلامت كاركنان و همچنین بهینه مصرف کردن انرژی برداشته  است. لذا این سازمان خود را متعهد به رعایت موارد زیر می داند.

 

 

 •         حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات ارائه شده با توجه به نیازها و خواسته های مشتریان
 •         توجه ویژه به تولید اقتصادی با بهره وری مناسب جهت حضور پررنگتر در  بازار های داخلی و خارجی
 •         ارج نهادن به نیاز ها و انتظارات طرف های ذینفع
 •        تمرکز بر فاصله گرفتن از ریسک ها و بهره مندی از فرصت ها
 •        ایجاد زیر ساخت های مناسب فرایند ها به منظور تحقق ماموریت سازمان
 •        توسعه فرهنگ کیفیت و بسط ارزشهای سازمانی.
 •        بکارگیری و ارتقا مهارت های  توانمند سازی کارکنان در جهت بهبود مستمر تمامی فرایند ها در راستای ماموریت سازمان از طریق آموزشهای هدفمند
 •        ارتقاء روحیه و انگیزه کارکنان از طریق جلب مشارکت آنان و بهبود کیفیت کاری .
 •        تعهد به حفاظت از محیط زیست از جمله پیشگیری از آلودگی
 •        تعهد به پیشگیری از مصدومیت و بیماری، حفظ و ارتقاء ایمنی و  سلامت کارکنان .
 •        تعهد به برآورده سازی الزامات مشتری، الزامات قانونی و قابل کاربرد مرتبط با جنبه های زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت و مدیریت انرژی
 •        مدیریت ضایعات ، مصرف بهینه مواد اولیه، منابع ، خرید محصولات و خدمات دارای کارایی و پربازده انرژی
 •        تعهد به بهبود مداوم در عملکرد انرژی و همچنین حصول اطمینان از در دسترس بودن اطلاعات و منابع لازم برای دستیابی به اهداف
 •        برقراری محیط کاری آراسته، پاک، و ایمن از طریق ، شناسایی و کنترل کلیه ریسک های ایمنی . بهداشتی و جنبه های زیست محیطی کارخانه و فرهنگ سازی در کلیه سطوح سازمان

 

  به منظور دستیابی به اصول بالا،این شرکت سیستم مدیریت یکپارچه (IMS   ) را منطبق با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001:2007  و همچنین سیستم مدیریت انرژی  مبتنی بر استاندارد   ISO50001:2011  در کلیه سطوح  به اجرا در آورده  و به طور مداوم خود  را نسبت به  بهبود مستمر و اثر بخشی  این سیستم متعهد می داند.

 

  اینجانب شهریار گراوندی با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و از یکایک همکاران شرکت انتظار دارم ضمن درک صحیح آن ، در جهت برآورده ساختن و حفظ خواسته های استاندارد های سیستم مدیریتی ذکر شده تلاش نموده و در جایگاه سازمانی خویش جهت بهبود مستمر آن کوشش نمایند.